Altın Çağ - Golden Age

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Vadeli altın çağı geliyor Yunan mitolojisinde , özellikle İşler ve Günler arasında Hesiod ve beş yoluyla halkların durumunun zamansal düşüş açıklamasının parçası olan Çağlar , Altın birinci ve biri olma sırasında insanlığın Altın Irk ( Yunanca : χρύσεον γένος chrýseon génos ) yaşadı. İlk çağın sona ermesinden sonra Gümüş , ardından Bronz , bundan sonra Kahramanlık çağı, beşinci ve şimdiki çağ Demir'dir .

Genişletme olarak, "Altın Çağ" ilkel barış , uyum , istikrar ve refah dönemini ifade eder . Bu çağda, insanların bol miktarda besin sağladığı için kendilerini beslemek için çalışmak zorunda kalmadıkları için barış ve uyum hüküm sürdü. Genç bir görünüme sahip çok yaşlı bir yaşta yaşadılar, sonunda barış içinde öldüler, ruhlar "koruyucu" olarak yaşadılar. Plato içinde Kratilus'unda (397 e) birinci geldi insanların altın yarışı anlatır. Hesiod'un kelimenin tam anlamıyla altından yapılma anlamına gelmediğini, ancak iyi ve asil olduğunu açıklıyor.

Klasik Yunan mitolojisinde, Altın Çağ'a önde gelen Titan Cronus başkanlık ediyordu . Astraea mitinin bazı versiyonlarında da hüküm sürüyordu . Gümüş Çağı'nın sonuna kadar erkeklerle yaşadı. Ancak Bronz Çağı'nda, insanlar şiddetli ve açgözlü hale geldiğinde, yıldızlara kaçtı, burada Adalet terazisini veya Terazi'yi tutan Başak takımyıldızı olarak göründü .

Avrupa pastoral edebiyat geleneği, perileri ve çobanları , aralarında yaşayan keçi ayaklı Pan'ın vesayet tanrısı olan ve ibadet merkezi olan bir Yunanistan bölgesi olan Arcadia'da , rustik bir masumiyet ve barış hayatı yaşarken tasvir ediyordu.

Avrupa'da Altın Çağ: Yunanistan

Avrupa efsaneye erken doğrulan referans Man Çağ 500 M.Ö.-350 M.Ö. görünür geç 6 asır BCE çalışır Yunan şair Hesiodos 'ın İşler ve Günler (109-126). Bozulma yanlısı olan Hesiod, Altın Çağı, Gümüş Çağı , Bronz Çağı, Kahraman Çağı ve Demir Çağı'nı tanımlar . Kahramanlık Çağı haricinde, birbirini izleyen her yaş, bir öncekinden daha kötüydü. Hesiod, Altın Çağ'da, sanatın icadından önce, toprağın o kadar bol yiyecek ürettiğini ve tarıma ihtiyaç duyulmadığını iddia eder:

[İnsanlar], yürekten keder, uzak, zahmet ve kederden özgür tanrılar gibi yaşadılar: sefil bir çağ onlara dayanmıyordu; ama asla başarısız olmayan bacakları ve kolları ile tüm şeytanların ulaşamayacağı bir ziyafetle neşelendirdiler. Öldüklerinde sanki uykuya yenik düşmüşlerdi ve her şeye sahiplerdi; Çünkü verimli toprak zorlanmadan onlara bolca ve sınırsız meyve verir. Huzur ve huzur içinde yaşadılar.

Platon , Cratylus adlı eserinde altın adamlar çağına ve ayrıca Hesiod's Works and Days'den Man of Man çağına atıfta bulundu . Romalı şair Ovid , Çağ sayısını dörde indirerek kavramı basitleştirdi: Altın, Bronz, Gümüş ve Demir. Ovid'in şiiri, Batı Avrupa'nın Yunan edebiyatıyla doğrudan temasını kaybettiği dönemde Altın Çağ mitinin aktarılmasında büyük olasılıkla ana kaynaktı.

Altın Çağ (c. 1530), Lucas Cranach the Elder .

Hesiod'un versiyonunda Altın Çağ, Titan Prometheus'un insanlığa ateş ve diğer tüm sanatların armağanını vermesiyle sona erdi . Bunun için Zeus , Prometheus'u Kafkasya'daki bir kayaya zincirleyerek cezalandırdı ve burada bir kartal sonsuza dek karaciğerini yedi. Tanrılar güzel bakire Pandora'yı Prometheus'un erkek kardeşi Epimetheus'a gönderdi . Tanrılar Pandora'ya açmasının yasak olduğu bir kutuyu emanet etmişlerdi; ancak kontrol edilemeyen merakı onu daha da etkiledi ve kutuyu açtı, böylece dünyaya her türlü kötülüğü salıverdi.

Robert Willemsz de Baudous: Altın Çağ, gravür, cca 1598.

Orfik okul , bir sır kült kökenli Trakya'da 5. asırda Yunanistan'a ve yayılması, aynı şekilde metaller ile yaş isimlendirilmesi, insanın ilk günlerinde konusunda benzer inançları düzenledi. Greko-Roma dünyasında (ve onların Hint-Avrupa dini öncüllerinde) yaygın olan diğer birçok gizem kültünde olduğu gibi, Orphism'in dünya görüşü döngüseldi. Gizli ayinlerine, münzevi uygulamalarla birlikte başlanmasının, bireyin ruhunun ölümlülüğün acı çemberinden nihai olarak salıverilmesini ve ayrıca tanrı (lar) la bir araya gelmesini garanti etmesi gerekiyordu. Orphics bazen Altın Çağı, Cronus'tan önce Olympus'a naip olan tanrı Phanes dönemiyle özdeşleştirdiler . In klasik mitolojiye Ancak altın çağı döneminde ile ilişkiliydi Satürn . MÖ 5. yüzyılda, filozof Empedokles , kendisinden önceki Hesiod gibi, insan toplumu da dahil olmak üzere tüm doğada ilkel masumiyet ve uyum fikrini vurguladı ve bugüne kadar sürekli bir bozulma olduğunu savundu.

Arcadia

Yunanistan'da, ilk Altın Çağ'ın bulunduğu yerin, çobanların meşe palamutlarının üzerinde yaşadığı ve keçi ayaklı tanrı Pan'ın Maenalus Dağı'ndaki kavaklar arasında evinin bulunduğu, Yunanistan'ın fakir bir kırsal bölgesi olan Arcadia olduğu şeklinde bir gelenek ortaya çıktı . Bununla birlikte, MÖ 3. yüzyılda İskenderiye'de yazan Yunan şair Theocritus , pastoral şiirini doğduğu yer olan yemyeşil Sicilya adasına yerleştirdi. Theocritus'un ilk Idyll kahramanı , keçi çobanı Daphnis , Pan'ın kendisi tarafından Syrinx'i (panpipes) oynamayı öğretmiştir .

Daphnis'e pipo çalmayı öğreten Pan Heykeli ; c. 100 BCE Pompeii'de bulundu .

Roma'da Altın Çağ: Virgil ve Ovid

Roma Cumhuriyeti'nin sonundaki çalkantılı devrimci değişim döneminde (kabaca MÖ 44 ile 38 arasında) Latince yazan şair Virgil , Theocritus'un pastoral taklitlerinin ortamını Yunanistan'da idealize edilmiş bir Arcadia'ya geri taşıdı ve böylece zengin bir ve sonraki Avrupa literatüründe yankılanan gelenek.

Dahası Virgil, şiirine Theocritus'ta büyük ölçüde bulunmayan siyasi alegori unsurunu tanıttı, hatta dördüncü Eklog'unda yeni bir barış ve adalet Altın Çağı'nın dönmek üzere olduğunu ima etti :

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo:
iam redit et Virgo, Saturnia regna'yı geri al;
iam nova progenies caelo demittitur alto.

Çeviri:
Şimdi Cumae'nin Sibyl söylediği son çağ
geldi ve geçti ve dönüp
duran yüzyılların görkemli yuvarlanması yeniden başlıyor:
Astraea geri dönüyor,
Eski Satürn'ün saltanatına geri dönüyor,
Cennetten gönderilen yeni bir tür adamla.

Bir süre sonra, Roma İmparatorluk yönetiminin kurulmasıyla ilgilenen destansı şiiri Aeneid'i yazmadan kısa bir süre önce Virgil , doğrudan Hesiod'un Eserleri ve Günleri ve benzer Yunan eserleri üzerine modellenen Georgics eserini (MÖ 29) besteledi . Görünüşte tarımla ilgili olan Georgics , aslında insanın doğa değişikliğinin (işler yoluyla) iyi ve kötü hükümetle nasıl ilişkili olduğuna dair karmaşık bir alegoridir. Virgil, Georgics'te Altın Çağ'dan adıyla bahsetmese de , bunlarda Jüpiter'in hükümdarlığından önceki ilkel komünizm dönemine atıfta bulunur :

Tarlalar
ovayı veya meteyi sınır çizgisiyle işaretlemek için çiftçilerin evcilleştirici elini bilmiyordu .
Bu bile dinsizdi; Adi hisseler için
topladılar ve kendi iradesi Her şeyi daha özgürce, kimse teklif vermiyor
, sıkıyor.

ante Iouem nulli subigebant arua coloni
ne signare quidem aut partiri limite campum
fas erat; orta kalitede, ipsaque tellus
omnia liberius nullo poscente ferebat. ( Georgics , Kitap 1: 125–28 )

Bir Doğa Durumunu, insanın doğasının bir mikrokozmos olduğu (veya gerektiği gibi düzenlenmişse olması gereken) göksel uyumla özdeşleştiren bu görüş, Virgil döneminin okuryazar sınıfları arasında hüküm süren Helenistik kozmolojiyi yansıtır . Bu tekrar görülür Ovid 'ın Metamorphoses (7 CE), doğa ve akıl uyum hizalanmış çünkü zaman, kayıp Altın Çağ bir yer ve zaman olarak tasvir edildiği, erkeklerin doğal olarak iyiydi:

Altın Çağ ilkti; İnsan, henüz
yeniyken , Kural yok ama bozulmamış Akıl biliyordu:
Ve bir yerli eğilimli olarak, iyi bir arayış yaptı.
Cezalandırılmamış, korku yüzünden zorlanmamış.
Sözleri basit ve ruhu samimiydi;
Yazılı hukuk gereksizdi, hiçbiri karşı çıkmıyordu:
İnsanın kanunu onun göğsünde yazılıydı.

Ovid ve diğer birçok klasik yazar tarafından tasvir edilen "doğal insan" Graeco-Roman kavramı, özellikle Deistally eğilimli 18. yüzyılda popülerdi . Genellikle yanlışlıkla onu paylaşmayan Rousseau'ya atfedilir .

Arcadia'da "yumuşak" ve "sert" ilkelcilik

" Et in Arcadia ego : Poussin and the Elegiac Tradition" adlı ünlü makalesinde Erwin Panofsky , eski zamanlarda "Orta Yunanistan'ın bu aşırı zengin olmayan bölgesi Arcady'nin evrensel olarak ideal bir bölge olarak kabul görmeye başladığını belirtiyor. mükemmel mutluluk ve güzellik, tarif edilemez mutluluğun cisimleşmiş bir rüyası, yine de "tatlı hüzünlü" melankoli "halesiyle çevrili:

Klasik spekülasyonun başlangıcından beri, insanın doğal durumu hakkında, her biri, tabii ki, onun oluştuğu koşullara bir "Gegen-Konstruksiyonu" olan iki zıt görüş vardı. Lovejoy ve Boas'ın aydınlatıcı bir kitabında "yumuşak" ilkelcilik olarak adlandırılan bir görüş, ilkel yaşamı bolluk, masumiyet ve mutluluğun altın çağı olarak tasavvur ediyor - başka bir deyişle, uygar yaşamın ahlaksızlıklarından arındırılmış hali olarak. İlkelciliğin diğer, "sert" biçimi, ilkel yaşamı korkunç zorluklarla dolu ve her türlü konfordan yoksun, neredeyse insanlık dışı bir varoluş olarak algılar - başka bir deyişle, uygar yaşam erdemlerinden sıyrılmış olarak.

Arcady, tüm modern edebiyatta karşılaştığımız ve günlük konuşmamızda bahsettiğimiz şekliyle, “yumuşak” ya da altın çağ ilkelciliği başlığına giriyor. Elbette, bu gerçek Arcady, Pan'ın etki alanıydı. Maenalus Dağı'nda sirenks çalarken duyulabiliyordu ve sakinleri müzikal başarılarının yanı sıra eski soyları, sağlam erdemleri ve rustik misafirperverlikleri ile ünlüydü.

Diğer Altın Çağlar

Güney Asya alt kıtasının dini ve felsefi geleneklerinde benzer kavramlar vardır. Örneğin, Vedik veya eski Hindu kültürü tarihi döngüsel olarak gördü , her döngü dört yugadan (Çağ) - Satya Yuga (Altın Çağı), Treta Yuga (Gümüş Çağı), Dvapara Yuga (Bronz Çağı) ve Kali Yuga (Demir Çağı) ) - dört Yunan çağına karşılık gelir. Benzer inançlar eski Ortadoğu'da ve tüm antik dünyada da ortaya çıkar.

Hindu

Hint öğretileri, dört dünya çağını ( yugaları ) metallere göre değil , ilk çağın en çok başladığı ve son yaşın en az bittiği dharmic niteliklere (erdemlere) göre farklılaştırır . Sonu, aynı dört çağa ait yeni bir döngü ( Yuga Döngüsü ) izler : Satya Yuga (altın çağ), Treta Yuga , Dvapara Yuga ve Kali Yuga (karanlık çağ), şu anda Kali Yuga'dayız .

In Satya Yuga , ruh tutma özel önem ile bilgi, meditasyon ve birlik. Çoğu insan yalnızca iyi, yüce işler yapar ve insanlık Dünya ile uyum içinde yaşar. Aşramlar kötülük ve hilekârlıktan yoksun hale gelir. Natyam (örneğin Bharatanatyam göre) Natya Shastr , içinde olmasaydı Satya Yuga "tüm insanlar mutlu zamanıydı çünkü".

Mahabharata'ya göre Satya Yuga ( diğer adıyla Krita Yuga ) :

Erkekler ne satın aldı ne de sattı; fakir ve zengin yoktu; emek vermeye gerek yoktu, çünkü insanların ihtiyaç duyduğu her şey iradenin gücüyle elde ediliyordu; başlıca erdem, tüm dünyevi arzuların terk edilmesiydi. Krita Yuga'nın hastalığı idi; yıllarla hiçbir azalma olmadı; hiçbir nefret, kibir ya da kötü düşünce yoktu; üzüntü yok, korku yok. Tüm insanlık en yüksek nimete erişebilirdi.

İskandinav

Eski İskandinav kelimesi gullaldr (kelimenin tam anlamıyla "Altın Çağ") kullanılmıştır Völuspá sonrasındaki dönemi tanımlamak için Ragnarok'a hayatta kalan tanrı ve onların soyu şehir inşa, Gimle yıkıntıları üzerine Asgard'da . Bu dönemde Baldr hüküm sürüyor.

Kutsal Kitap

Nebuchadnezzar'ın Daniel 2'deki rüyasında, altın, gümüş, bronz, demir ve son olarak da demir ve kil karışımı olarak tanımlanan azalan sırada bir dizi krallıktan söz ediliyor.

31 "Majesteleri baktı ve önünüzde büyük bir heykel dikildi - muazzam, göz kamaştırıcı bir heykel. 32 Heykelin başı saf altından, göğsü ve kolları gümüşten, göbeği ve kalçaları bronzdan yapılmıştır. , 33 Bacakları demirden, ayakları kısmen demirden, kısmen pişmiş kilden.34 Siz izlerken bir kaya kesildi, ama insan eliyle değil.Demir ve kilden ayakları üzerindeki heykele vurup parçaladı. 35 Sonra demir, kil, bronz, gümüş ve altın, yazın bir harman yerinde parçalara ayrıldı ve saman gibi oldu.Rüzgâr iz bırakmadan onları silip süpürdü. heykel kocaman bir dağ oldu ve tüm dünyayı doldurdu. "

-  Daniel 2: 31-35

Rüyanın yorumu 36-45. Ayetlerde devam eder.

Fantezi

Geçmişi ve ortamı bazen büyük ölçüde gerçek dünya mitlerine dayanan modern fantezi dünyalarında , Altın Çağ'ın benzer veya uyumlu kavramları, söz konusu dünyanın tarihöncesinde mevcuttur; insanlar gelmeden önce tanrılar veya elf benzeri yaratıklar var olduğunda .

Örneğin JRR Tolkien'in yazdığı The Silmarillion'da Orta Dünya efsanelerinde bir Altın Çağ vardır . Arda ( Yüzüklerin Efendisi'nin geçtiği yer ) simetrik ve mükemmel olacak şekilde tasarlandı. Tanrıların savaşlarda sonra Arda (olarak bilinen mükemmel şekil değiştirmiştir Arda unmarred ) ve buraya da Arda Marred . Elfler uyandıktan sonra başka tür bir "Altın Çağ" izler; Eldar üzerinde kalmak Valinor , yaşamak Valar isyan ve yıkılmasından kadar ve sanat ve bilginin önceden Noldor İnsanın Düşüşü anımsatan. Sonunda, dünyanın sonundan sonra, Silmarilli kurtarılacak ve Valinor'un İki Ağacı'nın ışığı yeniden yakılacak. Arda, Arda Şifalı olarak yeniden düzenlenecek .

In Time Wheel evrenin, "Legends Age" Önceki Yaş verilen addır: Bu toplumda, kanalların ortak ve were Aes Sedai - eğitilmiş kanallık - yapmak son derece güçlü başardık angreal , sa'angreal ve ter'angreal ve önemli sivil konumlara sahip. The Age of Legends, savaş veya suçun olmadığı, kültüre ve öğrenmeye adanmış ütopik bir toplum olarak görülüyor. Aes Sedai sık sık akademik çabalara adanmıştı, bunlardan biri yanlışlıkla Karanlık Olan'ın hapishanesinde bir delik açılmasına neden oldu - The Bore. Anında etkiler fark edilmedi, ancak Karanlık Olan yavaş yavaş insanlık üzerinde güç iddia etti ve birçok kişiyi takipçisi olmak için salladı. Bu, Güç Savaşı ve sonunda Dünyanın Parçalanması ile sonuçlandı.

Başka bir örnek, Lands tarihinin Çağlara bölündüğü Lands of Lore klasik bilgisayar oyununun arka planında . Bunlardan biri, Toprakların 'Kadimler' tarafından yönetildiği ve hiçbir savaşın olmadığı bir dönem olan Altın Çağ olarak da adlandırılır. Bu çağ, 'Kafirlerin Savaşı' ile sona erdi.

Altın Çağ aynı zamanda erken çocukluk dönemine de atıfta bulunabilir. Herbert Spencer, küçük çocukların insan türünün ve insan medeniyetinin evriminin bilişsel aşamalarında ilerlediğini ve böylece medeniyet öncesi ile bebeklik çağını birbirine bağladığını savundu. Kenneth Grahame erken çocukluk onun ruh çağırma denilen ' Altın Çağ ' ve JM Barrie 'nin hayali karakteri Peter Pan ilk göründü, ' Küçük Beyaz Bird ' almıştır Pan , Altın Çağı'ndan bir Yunan tanrısı. Barrie'nin Peter Pan hakkındaki diğer çalışmaları, erken çocukluğu, sonraki eğitim süreci tarafından yok edilen uygarlık öncesi doğallık ve mutluluk dönemi olarak tasvir eder.

Günümüz kullanımı

"Altın Çağ" terimi şu anda belirli bir ülkenin tarihindeki belirli bir zaman bağlamında sıklıkla kullanılmaktadır - örneğin " İspanya Altın Çağı ", " Hollanda Altın Çağı ", " Danimarka Altın Çağı ", " Altın Çağ Flanders'in "- ya da belirli bir alanın tarihçesi -" dağcılığın altın çağı " ' Amerikan animasyon Altın Çağ ', ' Comics'in Golden Age ', ' Science Fiction Altın Çağ ', ' Televizyon Altın Çağ '," Hollywood'un Altın Çağı "," Atari oyunlarının altın çağı "," Radyonun Altın Çağı "," Hip Hop'un Altın Çağı "ve hatta" Korsanlığın Altın Çağı "veya" Porno Altın Çağı ". Genellikle, "Altın Çağ" terimi, söz konusu dönem sona erdiğinde geriye dönük olarak verilir ve tartışılan belirli alanda takip edilenlerle karşılaştırılır. Terim ayrıca ileriye dönük olarak kullanılmıştır. Örneğin, 27 Temmuz 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter'da insanlığın "[ 2019 ] [ koronavirüs hastalığını ]" yendikten sonra gelecek "altın çağ" vaat eden bir gönderi yayınladı .

Ayrıca bakınız

Referanslar