Konfüçyüsçülük - Confucianism

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Konfüçyüsçülük
Çince adı
Çince 儒家

儒教
Literal anlam " ru düşünce okulu"
Vietnam adı
Vietnam alfabesi Nho giáo
Chữ Hán 儒教
Koreli isim
Hangul 유교
Hanja 儒教
Japon adı
Kanji 儒教
Kana じ ゅ き ょ う
Konfüçyus Tapınağı arasında Jiangyin , Wuxi , Jiangsu . Bu bir wénmiào ( 文庙 ), yani Konfüçyüs'ün Wéndì , "Kültür Tanrısı" ( 文帝 ) olarak ibadet edildiği bir tapınaktır .
Kapıları Wenmiao ait Datong , Shanxi

Ruizm olarak da bilinen Konfüçyüsçülük , eski Çin'de ortaya çıkan bir düşünce ve davranış sistemidir . Çeşitli gelenek, bir felsefe, bir din, bir insani veya akılcı din, Konfüçyüsçülük sonradan denilen geliştirilen yöneten veya yaşam basitçe bir yol bir yolu olarak tarif Düşünce Yüz Okulları öğretilerinden Çinli filozof Konfüçyüs ( 551–479 BCE).

Konfüçyüs kendisini Xia (MÖ 2070–1600), Shang (MÖ 1600–1046) ve Zhou hanedanlarından ( MÖ 1046–256 ) miras kalan kültürel değerlerin aktarıcısı olarak görüyordu. Konfüçyüsçülük, Legalist ve otokratik Qin hanedanı (MÖ 221–206) sırasında bastırıldı , ancak hayatta kaldı. Boyunca Han Hanedanı (206 BCE-220 CE), Konfiçyüsçü "proto-Tao" dışarı kenarlı yaklaşımlar Huang-Lao imparatorları hukukiciliğin gerçekçi teknikleri ile iki karıştırılır iken, resmi ideoloji olarak.

Tang hanedanlığı döneminde (618-907 CE) Konfüçyüsçü bir canlanma başladı . Tang'ın sonlarında Konfüçyüsçülük Budizm ve Taoizm'e tepki olarak gelişti ve Yeni Konfüçyüsçülük olarak yeniden formüle edildi . Bu yeniden canlandırılmış biçim, imparatorluk sınavlarının temeli ve Song hanedanlığında (960-1297) akademisyen resmi sınıfının temel felsefesi olarak kabul edildi . 1905'te sınav sisteminin kaldırılması, resmi Konfüçyüsçülüğün sonunu işaret etti. Yirminci yüzyılın başlarındaki Yeni Kültür Hareketi'nin aydınları, Konfüçyüsçülüğü Çin'in zayıflıklarından sorumlu tuttu. Konfüçyüsçü öğretilerin yerini alacak yeni doktrinler aradılar; Bu yeni ideolojilerden bazıları, Çin Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte " Halkın Üç Prensibi " ni ve ardından Çin Halk Cumhuriyeti yönetimindeki Maoizmi içermektedir . Yirminci yüzyılın sonlarında, Konfüçyüsçü iş etiği Doğu Asya ekonomisinin yükselişiyle itibar kazandı .

Konfüçyüsçülüğün özü, dünya dışı bir manevi değer kaynağından ziyade , aile ve sosyal uyumun önemine özellikle vurgu yaparak , hümanisttir . Göre Herbert Fingarette 'konusunda felsefi bir sistem olarak konfüçyusçuluğa 'ın kavramsallaştırma laik olarak kutsal ', Konfüçyüsçülük kutsal bir tezahürü olarak ilişkileri-insan hayatı-özellikle insan sıradan faaliyetleri göz önüne alındığında din ve hümanizmi arasındaki ikilemi aşar çünkü Cennette aşkın bir demirlemeye ( Tin) sahip olan insanlığın ahlaki doğasının ( xìng ) ifadesidir . Birlikte Tian yol kılan kategorisini üst üste bazı özelliklere sahip, başta bir olan kişisel olmayan mutlak prensibi gibi, DAO () ya da Brahman'dır . Konfüçyüsçülük, Tiān'un bu dünyevi farkındalığının verdiği pratik düzene odaklanır . Konfüçyüs ayini (denilenRU veya bazen basitleştirilmiş Çince :正统; geleneksel Çin :正統; pinyin : zhèngtǒng , 'anlam orthopraxy ') Konfüçyüsçü rahipler ya da "ayin bilgeleri" tarafından yönetilen (礼生;禮生; lǐshēng ) ibadet Kamusal ve atalardan kalma Çin tapınaklarındaki tanrılar , belirli durumlarda Konfüçyüsçü dini gruplar tarafından ve sivil dini ayinler için Taocu veya popüler ritüele tercih edilir.

Konfüçyüsçülüğün dünyevi kaygısı, insanların temelde iyi olduğu, öğretilebilir, geliştirilebilir ve kişisel ve toplumsal çaba, özellikle de kendini yetiştirme ve kendi kendini yaratma yoluyla mükemmelleştirilebilir olduğu inancına dayanır. Konfüçyüsçü düşünce, ahlaki olarak organize edilmiş bir dünyada erdemin geliştirilmesine odaklanır. Temel Konfüçyüsçü etik kavram ve uygulamalardan bazıları rén , ve ve zhì'dır . Rén ( , 'yardımseverlik' veya 'insanlık') şefkat olarak tezahür eden insanın özüdür. Cennetin erdem biçimidir. ( ; ) iyiliği yapmaya yönelik doğruluk ve ahlaki eğilimin korunmasıdır . ( ; ), bir kişinin günlük yaşamda Cennet kanunu ile uyumlu olarak nasıl doğru şekilde davranması gerektiğini belirleyen bir ritüel normlar ve uygunluk sistemidir. Zhì ( ) başkaları tarafından sergilenen davranışlarda neyin doğru ve adil olduğunu veya tersini görme yeteneğidir. Konfüçyüsçülük, rén ve y of'nin kardinal ahlaki değerlerini korumadaki başarısızlığından dolayı, pasif ya da aktif olarak kişiyi hor görür .

Geleneksel olarak, Doğu Asya kültürel alanındaki kültürler ve ülkeler, Çin anakarası , Tayvan , Hong Kong , Makao , Kore , Japonya ve Vietnam dahil olmak üzere Konfüçyüsçülükten ve Singapur gibi ağırlıklı olarak Han Çinlileri tarafından yerleşmiş çeşitli bölgelerden güçlü bir şekilde etkilenir . . Bugün, Doğu Asya toplumlarını ve denizaşırı Çin topluluklarını ve bir dereceye kadar Asya'nın diğer bölgelerini şekillendirdiği için itibar kazanmıştır . Son on yıllarda, akademik ve bilimsel toplulukta "Konfüçyüsçü Uyanış" hakkında konuşmalar oldu ve çeşitli Konfüçyüs kilisesi türlerinin tabanında çoğaldı . Geç 2015 yılında birçok Konfüçyüsçü kişilikleri resmen ulusal kurulan Kutsal Konfüçyüs Church ( 孔圣会 ; 孔聖會 ; Kǒngshènghuì ) Çin'de Konfüçyüs cemaat ve sivil toplum örgütleri birçok birleştirmeye.

Terminoloji

Grapheme rú'nun eski versiyonları, "bilgin", "incelikli", "Konfüçyüsçü" anlamına gelir. Kendisi ("yağmur", "talimat") veér'den ("gökyüzü") oluşan rén ("adam") ve ("beklemek "), grafiksel olarak " yağmur". Tam anlamı "Cennetten talimat alan insan" dır. Göre Kang Youwei , Hu Shih ve Yao Xinzhong , bunlar resmi şaman-rahipler (idi wu ) ayinlerinde uzman ve Shang astronomi ve daha sonra Zhou hanedanı.

Kesin konuşmak gerekirse, Çince'de doğrudan "Konfüçyüsçülük" e karşılık gelen bir terim yoktur. Çince dilinde, "bilgin" veya "öğrenilmiş" veya "incelikli insan" anlamına gelen karakteri genellikle hem geçmişte hem de günümüzde Konfüçyüsçülük ile ilgili şeylere atıfta bulunmak için kullanılır. Eski Çin'deki karakterinin farklı anlamları vardı. Bazı örnekler arasında "evcilleştirmek", "biçimlendirmek", "eğitmek", "iyileştirmek" bulunmaktadır. Bazıları modern kökenli olan birkaç farklı terim, farklı durumlarda Konfüçyüsçülüğün farklı yönlerini ifade etmek için kullanılır:

Üç tanesi rú kullanıyor . Bu isimler "Konfüçyüs" adını hiç kullanmaz, bunun yerine Konfüçyüsçü adamın idealine odaklanır. "Konfüçyüsçülük" teriminin kullanımından, onun yerine "Ruizm" ve "Ruistler" i destekleyen bazı modern bilim adamları tarafından kaçınılmıştır. Robert Eno, bu terimin "belirsizlikler ve alakasız geleneksel çağrışımlarla yüklü ..." olduğunu savunuyor. Ruizm, belirttiği gibi, okulun orijinal Çince ismine daha sadıktır.

Zhou Youguang'a göre , başlangıçta şamanik tören tutma yöntemlerine atıfta bulundu ve Konfüçyüs'ün zamanından önce vardı, ancak Konfüçyüs ile bu, insanlara medeniyet getirmek için bu tür öğretileri yaymaya adanma anlamına geldi. Konfüçyüsçülük, Mencius (yaklaşık MÖ 372-289) tarafından geliştirilen ve sonraki nesillere miras kalan Konfüçyüs tarafından başlatıldı , kuruluşundan bu yana sürekli dönüşümler ve yeniden yapılanma geçirdi, ancak özünde insanlık ve doğruluk ilkelerini korudu.

Beş Klasik ( 五 經 , Wǔjīng ) ve Konfüçyüsçü vizyon

Dongping , Shandong'daki bir Batı Han mezarından bir freskte Konfüçyüs

Geleneksel olarak, Konfüçyüs'ün Konfüçyüsçülüğün temel metinleri olan Beş Klasik'in yazarı veya editörü olduğu düşünülüyordu . Bilim adamı Yao Xinzhong , Konfüçyüs klasiklerinin Konfüçyüs'ün elinde şekillendiğine inanmak için iyi nedenler olduğuna, ancak "klasiklerin ilk versiyonları konusunda hiçbir şeyin hafife alınamayacağına" izin veriyor. Profesör Yao, bugün pek çok akademisyenin, Konfüçyüs ve takipçilerinin bir klasikler sistemi yaratma niyetinde olmamalarına rağmen, "onların oluşumuna katkıda bulundukları" gibi "pragmatik" görüşe sahip olduklarını söylüyor. Her halükarda, son 2000 yılın çoğunda Konfüçyüs'ün bu metinleri ya yazdığına ya da düzenlediğine inanılıyordu.

Akademisyen Tu Weiming , bu klasikleri Konfüçyüsçülüğün gelişiminin altında yatan "beş vizyon" olarak açıklıyor:

 • I Ching veya Classic of Change veya Book of Changes, genellikle klasiklerin en eskisi olarak kabul edilir, kehanet sanatını numerolojik teknik ve etik anlayışla birleştiren metafizik bir vizyon gösterir; değişim felsefesi, kozmosu yin ve yang iki enerji arasındaki etkileşim olarak görür; evren her zaman organizmanın birliğini ve dinamizmini gösterir.
 • Şiir Klasiği veya Şarkılar Kitabı , Çin şiirlerinin ve şarkılarının en eski antolojisidir . Şiir ve müziğin ortak insan duygularını ve karşılıklı duyarlılığı ifade ettiği inancındaki şiirsel vizyonu gösterir.
 • Belgeler Kitabı veya Tarih Kitabı Eski çağlardaki önemli şahsiyetlerin konuşmalarının ve olayların kayıtlarının derlenmesi, siyasi vizyonu somutlaştırır ve insani yönetim için etik temel açısından krallara hitap eder. Belgeler Yao, Shun ve Yu'nun bilgeliğini, evlada dindarlığını ve iş ahlakını gösteriyor. Sorumluluk ve güvene dayalı bir siyasi kültür oluşturdular. Erdemleri, cezaya veya zorlamaya bağlı olmayan bir sosyal uyum sözleşmesi oluşturdu.
 • Book of Rites , Zhou Hanedanlığının sosyal formlarını, yönetimini ve tören törenlerini anlatır. Bu sosyal vizyon, toplumu sözleşmeye dayalı ilişkilere dayalı bir düşmanlık sistemi olarak değil, sosyal sorumluluğa dayalı bir güven topluluğu olarak tanımladı. Dört işlevsel meslekler uyumlu (çiftçi, bir bilim adamı, bir kişi, ticari) vardır.
 • İlkbahar ve Sonbahar Yıllıkları , adını verdiği dönemi, İlkbahar ve Sonbahar dönemini (MÖ 771-476) anlatır ve bu olaylar, toplumsal özdeşim için kolektif hafızanın önemini vurgular, çünkü eskiyi yeniden canlandırmak en iyi yoldur. yeni.

Doktrinler

Teori ve teoloji

Zhou hanedanı , Tiān için
grafemin oraküler versiyonu , kuzey gök kutbunun bilgilendirdiği başı olan bir adamı temsil ediyor.

Konfüçyüsçülük, bireysel benliğin ve Cennetin Tanrısının ( Tiān ) birliğinin peşinde ya da başka türlü söylenirse, insanlık ve Cennet arasındaki ilişki etrafında döner. Cennet ilkesi ( veya Dào ), yaratılışın düzeni ve yapısında monistik olan ilahi otoritenin kaynağıdır . Bireyler insanlıklarının farkına varabilir ve böyle bir düzen üzerinde tefekkür ederek Cennet ile bir olabilirler. Benliğin bu dönüşümü, uyumlu bir güvene dayalı topluluk oluşturmak için aileye ve topluma genişletilebilir. Joël Thoraval dağınık olarak Konfüçyüsçülük'ü çalışılan sivil din ve Gök (: beş kozmolojik varlıkların yaygın ibadet kendisini ifade ettiğini bulma çağdaş Çin'de Di ), egemen ya da hükümet ( Haz ), atalardan ( Qin ) ve ustalar ( shī ).

Cennet, zamansal dünyanın önceden varolduğu bir şey değildir. Sadece Konfüçyüsçü değil, aynı zamanda tüm Çin dinleri tarafından paylaşılan Çin kozmolojisinde bilim adamı Stephan Feuchtwang'a göre , "evren kendisini birincil bir maddi enerji kaosundan yaratır" ( hundun混沌ve qi) herhangi bir şeyi ve yaşamı karakterize eden yin ve yang . Bu nedenle yaratım, sürekli bir düzendir; o ex nihilo bir yaratılış değildir . "Yin ve yang görünmez ve görünür, alıcı ve aktif, şekilsiz ve şekillidir; yıllık döngüyü (kış ve yaz), manzarayı (gölgeli ve parlak), cinsiyetleri (kadın ve erkek) karakterize eder ve hatta sosyopolitik tarih (düzensizlik ve düzen) Konfüçyüsçülük, dünyanın her yeni konfigürasyonunda yin ve yang arasında "orta yollar" bulmakla ilgilenir.

Konfüçyüsçülük, ruhsal xiulian uygulamasının hem iç hem de dış kutuplarını uzlaştırır, yani kendi kendini yetiştirme ve dünyadan kurtuluş, ideal olarak "içeride ve dışarıda krallık" idealinde sentezlenir. "İnsanlık" veya bir insanın özü olarak çevrilen Rén , şefkatli aklın karakteridir; Cennetin bahşettiği erdem ve aynı zamanda insanın Cennet'teki kendi kökenini ve dolayısıyla ilahi özü kavrayarak Cennet ile birliğe ulaşmasının yoludur. In Datong Shu ( 大同书 ; 大同書 ) o ve "öz ve diğerleri ayrılmadığı zaman ... şefkat uyandırdı" "bulundu her şeyi bir gövde oluşturacak" olarak tanımlanmaktadır.

Tiān ve tanrılar

Gibi diğer semboller gibi sauwastika , WAN Çince, ( "her şey") Mezopotamya 𒀭 Dingir / An ( "Cennet"), hem de Çince Wu içinde; ( "şaman" Shang komut dosyası tarafından temsil edilen çapraz kuvvetli ☩), Tian kuzey atıfta gök kutbuna ( 北極 Beiji'deki ), pivot ve onun eğirme takımyıldızları ile gökyüzünün kasasında. Burada, Tiānmén 天 門 ("Cennet Kapısı") veya Tiānshū 天 樞 ("Cennetin
Dönüşü ") kutup yıldızı olarak α Ursae Minoris ile birlikte, dönen Araba takımyıldızları ile birlikte yaklaşık bir temsili. zamanın dört aşaması. Rıza Assasi en teorilere göre, wan sadece α Ursae Minoris geçerli prosesyonel kutupta merkezli olmayabilir, ama aynı zamanda çok yakın kuzey için ekliptik kutbun eğer Draco ( Tianlong天龙) iki kiriş biri olarak düşünülür.

Çin düşüncesinde anahtar bir kavram olan Tiān ( ), Cennetin Tanrısı'na, gökyüzünün kuzeydeki kültürlerine ve onun dönen yıldızlarına, dünyasal doğaya ve Cennet'ten gelen yasalarına, "Cennet ve Dünya" ya atıfta bulunur (yani, "her şey") ve insan kontrolünün ötesinde hayranlık uyandıran güçlere. Çince düşüncesinde o kadar çok kullanım vardır ki, İngilizceye tek bir çeviri yapmak mümkün değildir.

Konfüçyüs bu terimi mistik bir şekilde kullandı. Analects'de (7.23) Tian'ın ona hayat verdiğini ve Tian'ın izleyip yargıladığını yazdı (6.28; 9.12). 9.5'te Konfüçyüs, bir kişinin Tian'ın hareketlerini bildiğini söyler ve bu, evrende özel bir yere sahip olma hissini sağlar. 17.19'da Konfüçyüs, Tian'ın onunla konuştuğunu söyleyerek değil. Araştırmacı Ronnie Littlejohn, Tian'ın başka bir dünyadan ya da aşkın bir yaratıcı anlamında İbrahimi inançlarınkiyle karşılaştırılabilecek kişisel Tanrı olarak yorumlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Daha ziyade Taoistlerin Dao ile kastettiği şeye benziyor : Stephan Feuchtwang'ın eski Yunan fizik kavramıyla özdeşleştirdiği "şeylerin olduğu yol" veya "dünyanın düzenleri ", şeylerin ve şeylerin üretimi ve yenilenmesi olarak "doğa" ahlaki düzen. Tian ayrıca Brahman of Hindu ve Vedik gelenekleriyle de karşılaştırılabilir . Bilim adamı Promise Hsu, Robert B. Louden'ın ardından 17: 19'u açıkladı ("Tian her zaman ne diyor? Yine de dört mevsim dönüyor ve ortaya çıkan yüzlerce şey var. Tian ne diyor?") Tian, ​​"konuşan bir kişi" olmasa bile, sürekli olarak "doğanın ritimleri aracılığıyla" "yapar" ve "insanların nasıl yaşaması ve hareket etmesi gerektiğini", en azından onu dikkatle dinlemeyi öğrenenlere iletir. .

Konfüçyüs'ün bir öğrencisi olan Zigong , Tian'ın ustayı bilge bir adam olma yolunda belirlediğini söyledi (9.6). 7.23'te Konfüçyüs, Tian'ın ona hayat verdiğinden hiç şüphesi olmadığını ve ondan doğru erdem ( de ) geliştirdiğini söyler . 8.19'da bilgelerin yaşamlarının Tian ile iç içe geçtiğini söylüyor.

Kişisel İlişkin tanrılar ( Shen , sızmak ve Tian yeniden enerjileri) 'de, enliving doğayı Analects (Konfüçyüs uygun olduğunu söylüyor ; ; yi insanlar için ibadet () Jing ) Bunlardan olsa düzgün aracılığıyla ayinleri ( ; ; ), pozisyon ve takdir saygı işaret etmektedir. Konfüçyüs kendisi bir ritüel ve fedakarlık ustasıydı. Konfüçyüs, 3.13'te soba tanrısına mı yoksa ailenin tanrısına mı kurban vermenin daha iyi olduğunu soran bir öğrenciye (popüler bir söz) cevap verirken, tanrılara uygun şekilde dua etmek için kişinin önce Cenneti tanıması ve ona saygı duyması gerektiğini söyler. 3.12'de dinsel ritüellerin anlamlı deneyimler ürettiğini ve kişinin varlığında hareket ederek şahsen fedakarlık yapması gerektiğini, aksi takdirde "hiç feda etmemekle aynı şey" olduğunu açıklar. Tanrılar için ayinler ve fedakarlıklar ahlaki bir öneme sahiptir: İyi bir yaşam üretirler, çünkü bunlara katılmak benliğin üstesinden gelmeye yol açar. Analekler 10.11, Konfüçyüs'ün her zaman yemeğinin küçük bir bölümünü alıp atalarına adak olarak kurbanlık kaselere koyduğunu söyler .

Daha sonra Taoizm tarafından emilen Mohizm gibi diğer hareketler daha teistik bir Cennet fikri geliştirdi . Feuchtwang, Konfüçyüsçülük ile Taoizm arasındaki farkın, öncelikle Cennetin insan toplumundaki yıldızlı düzeninin gerçekleşmesine odaklanması, ikincisinin ise doğada kendiliğinden ortaya çıkan Tao'nun tefekkürüne odaklanması gerçeğinde yattığını açıklar.

Sosyal ahlak ve etik

Rab Zhang Hui Büyük Tapınağı (en İbadet 张挥公大殿 Zhang Hui Gong Dadian ), katedral atalarının tapınağı ait Zhang onların en soy kurum, atalarının ev içinde Qinghe , Hebei
Zeng soyunun atalarının tapınağı ve Houxian köyü kültür merkezi, Cangnan , Zhejiang

Stephan Feuchtwang'ın açıkladığı gibi, Cennetten gelen düzen dünyayı korur ve her yeni gerçeklik konfigürasyonunda yin ve yang güçleri arasında bir "orta yol" bularak insanlık tarafından takip edilmelidir. Toplumsal uyum ya da ahlak, ataların türbelerinde erkek soyunda atalara ve tanrılaştırılmış atalara tapınma şeklinde ifade edilen ataerkillik olarak tanımlanır .

Konfüçyüsçü etik kodları hümanist olarak tanımlanır. Bir toplumun tüm üyeleri tarafından uygulanabilir. Konfüçyüsçü etik, Konfüçyüsçü akademisyenler tarafından Han hanedanlığı döneminde miras kalan gelenekten ayrıntılandırılan Çince'de Beş Sabit ( Wǔcháng (五常)) tarafından çevrelenen erdemlerin teşvik edilmesiyle karakterize edilir . Beş Sabit şunlardır:

 • Rén ( , iyilikseverlik, insanlık);
 • ( ; , doğruluk veya adalet);
 • ( ; , uygun tören);
 • Zhì ( , bilgi);
 • Xìn ( , bütünlük).

Bunlar klasik eşlik ediyor sızı ( 四字 single dışarı dört erdemler, biri beş Sabitlerinin içinde yer aldığını,):

 • Zhōng ( , sadakat);
 • Xiào ( , evlada dindarlık);
 • JIE ( ; , kontinans / sadakat);
 • ( ; , doğruluk).

Gibi hala pek çok diğer unsurları vardır Cheng ( ; , dürüstlük), Shu ( , iyilik ve af), Lian ( , dürüstlük ve temizlik), chǐ ( ; , utanç, hakim ve sağ duyusu ve yanlış), yǒng ( , cesaret), wēn ( ; , kibar ve nazik), liáng ( , iyi, iyi kalpli), gōng ( , saygılı, saygılı), jiǎn ( ; , tutumlu), ràng ( ; , mütevazi, kendini silen).

İnsanlık

Ren ( Çin : ) varlık zaman erdemli insan deneyimleri duygu iyi ifade eden Konfüçyüs erdemdir fedakar . Normal bir yetişkinin çocuklara karşı koruyucu duygularıyla örneklendirilir. Cennetin bahşettiği insanın özü ve aynı zamanda insanın Cennet ( according , Tiān lǐ ) ilkesine göre hareket edip onunla bir olabileceği araçlar olarak kabul edilir .

Konfüçyüs'ün en seçkin öğrencisi Yán Huí , bir keresinde ustasından rén'in kurallarını tarif etmesini istedi ve Konfüçyüs, "kimse uygunsuz hiçbir şey görmemeli, uygunsuz hiçbir şey duymamalı, uygunsuz hiçbir şey söylememeli, uygunsuz hiçbir şey yapmamalı." Konfüçyüs ayrıca rén'i şu şekilde tanımlamıştır : "Kendini kurmak isteyen, başkalarını da kurmaya çalışır; kendisini genişletmek isteyen, başkalarını da büyütmeye çalışır."

Ren'in başka bir anlamı , "kendinize yapılmasını istemediğiniz gibi başkalarına yapmamaktır." Konfüçyüs ayrıca, " rén uzakta değil; onu arayan onu çoktan bulmuştur" dedi. Rén insana yakındır ve onu asla terk etmez.

Ayin ve merkezleme

Dujiangyan , Chengdu ,
Sichuan'daki Konfüçyüs Tapınağı

Li ( ; ), Konfüçyüsçü ve Konfüçyüs sonrası Çin felsefesinde en yaygın kullanımını bulan klasik bir Çince kelimedir . Li çeşitli "olarak çevrilmiştir ayin " veya " sebep " saf anlamda "" oranı Vedik RTA (sağ " "düzen") atıfta bulunarak" kozmik insan bağlamında onun gerçekleşmesi bahsederken hukuk, ancak sosyal davranış , diğer terimlerin yanı sıra " gelenekler ", "ölçüler" ve "kurallar" olarak da çevrilmiştir . Li aynı zamanda insanlık ve tanrılar arasında ilişki kuran dini törenler anlamına gelir.

Stephan Feuchtwang'a göre, ayinler "görünmez olanı görünür kılan şey" olarak tasarlanıyor ve insanların doğanın altında yatan düzeni geliştirmesini mümkün kılıyor. Doğru şekilde gerçekleştirilen ritüeller, toplumu dünyevi ve göksel (astral) güçlerle uyum içinde hareket ettirir ve üç alemin - Cennet, Dünya ve insanlığın uyumunu sağlar. Bu uygulama "merkezleme" ( yāng veya zhōng ) olarak tanımlanır. Yaradılışın her şeyinin yanı sıra, insanların kendileri de "merkezdir" çünkü doğal güçleri geliştirme ve merkezleme yeteneğine sahiptirler.

Li , insanlık, insan nesneleri ve doğa arasındaki tüm etkileşim ağını bünyesinde barındırır. Konfüçyüs onun tartışmalara dahil li öğrenme, çay içme, başlıklar, yas ve yönetişim gibi çeşitli konularda. Xunzi "şarkılar ve kahkahalar, ağlama ve ağlama ... pirinç ve darı, balık ve et ... tören başlıkları, işlemeli cüppeler ve desenli ipekler veya oruç kıyafetleri ve yas kıyafetleri ... geniş odalar ve tenha salonlar, yumuşak paspaslar, sedirler ve banklar " li kumaşının hayati parçaları olarak .

Konfüçyüs, uygun hükümetin li ilkeleri tarafından yönlendirildiğini tasavvur etti . Bazı Konfüçyüsçüler, tüm insanların li öğrenerek ve uygulayarak mükemmelliğin peşinden gidebileceğini öne sürdüler . Genel olarak, Konfiçyuscular hükümetler üzerinde daha çok durması gerektiğine inanıyoruz li onlar yöneten zaman ceza ceza üzerine çok daha az ve güvenmektedir.

Sadakat

Sadakat ( , zhōng ), Konfüçyüs'ün öğrencilerinin çoğunun ait olduğu sosyal sınıf için özellikle önemlidir, çünkü hırslı bir genç bilginin önde gelen bir memur olmasının en önemli yolu, bir yöneticinin devlet hizmetine girmektir.

Konfüçyüs bizzat kendisi "doğru yapabileceğini" değil, ahlaki doğruluğu nedeniyle bir üstünün itaat etmesi gerektiğini öne sürdü. Ayrıca sadakat, otoriteye boyun eğmek anlamına gelmez. Bunun nedeni, karşılıklılık üstlerinden de talep edilmesidir. Konfüçyüs'ün belirttiği gibi, "bir prens, bakanını uygunluk kurallarına göre çalıştırmalı; bakanlar, prenslerine sadakatle (vefa) hizmet etmelidir."

Benzer şekilde Mencius , "prens, bakanlarını elleri ve ayakları olarak gördüğünde, bakanları prenslerini göbek ve kalpleri olarak görürler; onları köpekleri ve atları olarak gördüklerinde onu başka bir adam olarak görürler; onları yer ya da ot olarak, onu bir haydut ve düşman olarak görüyorlar. " Ayrıca Mencius, yöneticinin yetersiz olması durumunda değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Yönetici kötü ise, halkın onu devirmeye hakkı vardır. İyi bir Konfüçyüsçünün de gerektiğinde üstlerine itiraz etmesi beklenir. Aynı zamanda, uygun bir Konfüçyüsçü hükümdar da bakanlarının tavsiyesini kabul etmelidir, çünkü bu, diyarı daha iyi yönetmesine yardımcı olacaktır.

Ancak daha sonraki çağlarda, daha çok yönetilenin hükümdara olan yükümlülüklerine, hükümdarın yönetilenlere karşı yükümlülüklerine daha az vurgu yapılmıştır. Evlada dindarlık gibi, sadakat da Çin'deki otokratik rejimler tarafından sık sık altüst edildi. Bununla birlikte, çağlar boyunca birçok Konfüçyüsçü, haksız üstlerine ve yöneticilere karşı savaşmaya devam etti. Bu Konfüçyüsçülerin çoğu, inançları ve eylemleri nedeniyle acı çekti ve bazen öldü. Ming-Qing döneminde, Wang Yangming gibi önde gelen Konfüçyüsçüler , otoriteye boyun eğmeye karşı bir denge olarak bireyselliği ve bağımsız düşünceyi desteklediler. Ünlü düşünür Huang Zongxi, imparatorluk sisteminin otokratik yapısını da şiddetle eleştirdi ve imparatorluk gücünü kontrol altında tutmak istedi.

Pek çok Konfüçyüsçü ayrıca sadakat ve evlada dindarlığın birbiriyle çatışmaya girme potansiyeline sahip olduğunu fark etti. Bu, özellikle Ming-Qing geçiş dönemi gibi sosyal kaos zamanlarında doğru olabilir.

Evlada dindarlık

Konfüçyüsçü felsefede, evlada dindarlık ( , xiào ) kişinin ebeveynlerine ve atalarına ve toplumdaki hiyerarşilere saygı erdemidir: baba-oğul, yaşlı-küçük ve erkek-kadın. Konfüçyüsçü klasik Xiaojing ("Dindarlık Kitabı"), tarihsel olarak, Konfüçyüsçü xiào ilkesinin yetkili kaynağı olmuştur . Konfüçyüs ile öğrencisi Zeng Shen arasında bir konuşma olan kitap, xiào ilkesini kullanarak iyi bir toplumun nasıl kurulacağı hakkındadır .

Daha genel bir ifadeyle, babaya saygı, kişinin ebeveynlerine iyi davranması anlamına gelir; kişinin ebeveynlerine bakmak; ebeveynlerine ve atalarına iyi bir isim getirmek için sadece ebeveynlere karşı değil aynı zamanda evin dışında da iyi davranışlarda bulunmak; anne babayı desteklemek için maddi imkânlar elde etmek ve atalara fedakarlık yapmak için kişinin işinin görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmesi; asi olmayın ; sevgi, saygı ve destek gösterin; eşi anne babaya saygı kesinlikle kocasına itaat ve kalbiyle bütün aile özen gerekir. nezaket göstermek; erkek mirasçıları sağlamak, kardeşler arasında kardeşliği desteklemek; Ebeveynlerin isteklerini körü körüne takip etmeleri xiao olarak kabul edilmediği için, ebeveynlerini ahlaki haksızlıktan caydırmak da dahil olmak üzere akıllıca öğütler ; hastalıkları ve ölümleri için üzüntü duymak; ve onların ölümünden sonra fedakarlık yapın .

Evlada dindarlık, Çin kültüründe önemli bir erdem olarak kabul edilir ve çok sayıda hikayenin ana kaygısıdır. Bu tür hikayelerin en ünlü koleksiyonlarından biri " Yirmi Dört Filial Exemplars " dır . Bu hikayeler, çocukların geçmişte evlatlık dindarlıklarını nasıl uyguladıklarını anlatıyor. Çin her zaman çeşitli dini inançlara sahip olsa da, evlada dindarlık neredeyse hepsinde ortak olmuştur; tarihçi Hugh DR Baker, neredeyse tüm Çinli inananlar için ortak olan tek unsurun aileye saygı olduğunu söylüyor.

İlişkiler

Sosyal uyum, kısmen her bireyin doğal düzendeki yerini bilmesinden ve rolünü iyi oynamasından kaynaklanır. Karşılıklılık veya sorumluluk ( tekrar etme ) evlada dindarlığın ötesine geçer ve tüm sosyal ilişkiler ağını, hatta yöneticilere saygıyı içerir. Bu, Qi Dükü Jing'in Konfüçyüs'e hükümet hakkında sorduğu ve sosyal uyum sağlamak için uygun yönetimi kastettiği hikayede gösterilir.

齊景公 問 政 於 孔子。 孔子 對 曰 : 君君 , 臣 臣 , 父 父 , 子 子。
Qi Dükü Jing, Konfüçyüs'e hükümet hakkında sorular sordu. Konfüçyüs, "Prens prens olduğunda hükümet vardır ve bakan vekildir; baba baba ve oğul oğul olduğunda."

-  Analects 12.11 (Legge çevirisi).

Belirli görevler, birinin diğerleriyle ilgili özel durumundan kaynaklanır. Birey, farklı insanlarla aynı anda birkaç farklı ilişkide bulunur: ebeveynler ve yaşlılarla ilgili olarak bir genç olarak ve küçük kardeşler, öğrenciler ve diğerleriyle ilgili olarak bir kıdemli olarak. Konfüçyüsçülükte küçüklerin yaşlılara saygılarını borçlu oldukları düşünülürken, yaşlıların da yardımseverlik görevleri ve gençlere karşı ilgi vardır. Aynısı, kocanın karısına karşı yardımseverlik göstermesi ve karısının karşılığında kocaya saygı göstermesi gereken karı koca ilişkileri için de geçerlidir. Bu karşılıklılık teması, bugün bile Doğu Asya kültürlerinde varlığını sürdürmektedir.

Beş Bağ: hükümdardan oğula, babadan oğula, ağabeyden küçük kardeşe, arkadaştan arkadaşa. Bu ilişkiler dizisindeki katılımcıların her birine özel görevler verildi. Bu tür görevler, yaşayanların ölen ailelerinin oğulları olarak durduğu ölülere de uzanır. Yaşlılara saygının vurgulanmadığı tek ilişki, bunun yerine karşılıklı eşit saygının vurgulandığı arkadaş-arkadaş ilişkisidir. Tüm bu görevler, örneğin düğün ve ölüm ritüelleri gibi, önceden belirlenmiş ritüellerin pratik biçimini alır.

Junzi

Junzi ( 君子 , jūnzǐ , " lordun oğlu ') bir olan Çin felsefi genellikle' olarak çevrilen terim beyefendi " veya "üstün insan" ve kullandığı Konfüçyüs içinde Analects ideal insanı tarif etmek.

Konfüçyüsçülükte bilge veya bilge ideal kişiliktir; ancak onlardan biri olmak çok zor. Konfüçyüs , herhangi bir birey tarafından başarılabilecek bir beyefendi olan junzi modelini yarattı . Daha sonra Zhu Xi , junzi'yi sadece bilge için ikinci olarak tanımladı . Junzi'nin birçok özelliği vardır : Yoksulluk içinde yaşayabilir , daha çok yapar ve daha az konuşur, sadık , itaatkar ve bilgili. Junzi disiplinler kendisi. Ren , junzi olmak için çok önemlidir .

Bir milletin potansiyel lideri olarak, bir yöneticinin oğlu, erdemi sayesinde iç huzuru kazanırken, üstün bir ahlaki ve ahlaki konuma sahip olacak şekilde yetiştirilir. Konfüçyüs'e göre junzi , etik değerleri aracılığıyla hükümet işlevlerini ve sosyal tabakalaşmayı sürdürdü. Kelimenin tam anlamına rağmen, kendini geliştirmeye istekli herhangi bir erdemli adam bir Junzi olabilir .

Aksine, xiaoren ( 小人 , xiăorén , "küçük veya önemsiz kişi") erdemlerin değerini kavramaz ve yalnızca anlık kazanımlar arar. Küçük kişi egoisttir ve eyleminin sonuçlarını genel plan içinde dikkate almaz. Cetvel ile çevrili olmalı xiaoren aksine JUNZI , onun yönetim ve adamları dolayı küçük Mindness için yaşayacaktır. Bu tür xiaoren bireylerin örnekleri, tüm gün sürekli olarak duygusal ve duygusal zevklere düşkün olanlardan , yalnızca güç ve şöhrete ilgi duyan politikacılara kadar değişebilir ; ne içtenlikle başkalarının uzun vadeli menfaatini hedefler.

Junzi virtuously kendini davranarak onun konuların üzerindeki kural zorlar. Onun saf erdemin başkalarının onun örneğini takip etmesine yol açacağı düşünülüyor . Nihai hedef, hükümetin daha çok bir aile gibi davranmasıdır , junzi , evlada dindarlığın bir göstergesidir.

İsimlerin düzeltilmesi

Rahip Konfüçyüs'ün tabletine saygı duruşunda bulunur, c. 1900

Konfüçyüs, sosyal düzensizliğin çoğu kez gerçekliği algılama, anlama ve onunla baş edememekten kaynaklandığına inanıyordu . Öyleyse temelde , sosyal düzensizlik, şeyleri özel isimleriyle çağırmadaki başarısızlıktan kaynaklanıyor olabilir ve buna çözümü zhèngmíng idi ( 正名 ; zhèngmíng ; 'terimlerin düzeltilmesi'). Öğrencilerinden birine zhengming'in bir açıklaması yaptı .

Zi-lu, "Wei'nin vassalı, sizinle birlikte hükümeti idare etmek için sizi bekliyordu. Yapılacak ilk şeyi ne olarak değerlendireceksiniz?" Dedi.
Efendi, "İsimleri düzeltmek için ne gerekli?" Diye cevap verdi.
"Öyleyse! Gerçekten!" dedi Zi-lu. "Hedefin dışındasın! Neden böyle bir düzeltme yapılsın?"
Üstat dedi ki, "Ne kadar kültürsüzsün Yu! Üstün adam [Junzi] her şeyi umursamaz, tıpkı kendisini kontrol etmeye gidemediği gibi!
        İsimler doğru değilse, dil şeylerin gerçeğine uygun değildir. .
        dil şeylerin gerçeği doğrultusunda olmamak Eğer işler başarının devam edilemez.
        işlerinin gelişmeye yok başarı, adap ve müzik üzerinde taşınan edilemediğinde.
        adap ve müzik gelişmeye olmadığında, cezalar düzgün olmayacak Cezalar
        düzgün bir şekilde verilmediği zaman, insanlar elini ya da ayağını nasıl hareket ettireceklerini bilemezler, bu
nedenle üstün bir adam kullandığı isimlerin uygun bir şekilde söylenmesini ve aynı zamanda konuştuklarının da uygun şekilde gerçekleştirilmesini gerekli görür. Üstün adamın talep ettiği şey, sözlerinde yanlış hiçbir şeyin olmamasıdır. "
( Analizler XIII, 3, tr. Legge)

Xun Zi bölümü (22) "İsimlerin Düzeltilmesi Üzerine", antik bilge kralların gerçekliklerle (; shí ) doğrudan karşılık gelen isimleri ( ; míng ) seçtiğini , ancak daha sonraki nesiller terminolojiyi karıştırdığını, yeni isimlendirme ürettiğini ve böylece artık doğruyu yanlıştan ayırt etmiyor. Yana sosyal uyum isimlerin doğru doğrultma olmadan, son derece önemlidir, toplum esasen crumble ve olur "teşebbüsler tamamlandı [edilecek] değil [ederim]."

Tarih

Ejderha Çin dini kültürünün en eski sembollerinden biridir. Kuzey ekliptik kutbundaki yüce tanrı başını, Di veya Tian'ı sembolize eder ve kendisini eşsesli takımyıldız olarak sarar . Hem yin hem
yang'ı kendi içinde barındıran "değişken" yüce gücün sembolüdür .
Zhou hanedanlığındaki Yüz Düşünce Okulu'nun önemli Çinli filozoflarının doğum yerleri. Konfüçyüsçüler koyu kırmızı üçgenlerle işaretlenmiştir.

He Guanghu'ya göre Konfüçyüsçülük, Shang - Zhou (~ 1600-256 BCE) resmi dininin veya üç bin yıldır kesintisiz süren Çin aborjin dininin bir devamı olarak tanımlanabilir . Her iki hanedan da Shangdi ( 上帝 "En Yüksek İlahiyat") veya sadece Shang tarafından ( ) ve Zhou tarafından Tian ( "Cennet") olarak adlandırılan yüce tanrılığa tapıyorlardı . Shangdi, Shang kraliyet evinin ilk atası olarak tasarlandı ve onun "Yüce Atası " ( 上 甲 Shàngjiǎ ) olması için alternatif bir isimdi . Shang teolojisinde, doğa tanrılarının ve ataların çokluğu Di'nin parçaları olarak ve dört fāng ("yönler" veya "yanlar") ve onların fēng ("rüzgarlar") kozmik iradesi olarak görülüyordu . Shang'ı deviren Zhou hanedanıyla birlikte, yüce tanrının adı Tian ( "Cennet") oldu. Shanglar, Shangdi'yi iktidar iddialarını ilahi bir hakla ileri sürmek için ataları-tanrı olarak tanımlarken, Zhou bu iddiayı ahlaki güce dayalı bir meşruiyete , Cennetin Mandası'na dönüştürdü . Zhou teolojisinde, Tian'ın dünyevi tek bir nesli yoktu, ancak erdemli yöneticilere ilahi lütuf bahşetti. Zhou kralları, Shang'a karşı zaferlerinin erdemli olmalarından ve halklarını sevmelerinden kaynaklandığını, Shang'ların tiran olduğunu ve bu nedenle Tian tarafından iktidardan mahrum bırakıldıklarını açıkladılar.

John C.Didier ve David Pankenier , Di ve Tian için hem eski Çince karakterlerin şekillerini, Didier'in teorisinde kuzey gök kutbunu bir kare olarak parantezleyen takımyıldızları birleştirerek çizilen kuzey göklerindeki yıldız desenleriyle ilişkilendirir ya da Pankenier'in teorisinde Büyük Kepçe ve daha geniş Ursa Major ve Ursa Minor (Küçük Kepçe) takımyıldızlarını oluşturan yıldızlardan bazılarını birbirine bağlayarak . Dünyanın diğer bölgelerindeki kültürler de bu yıldızları veya takımyıldızları şeylerin kökeninin, yüce tanrının, kutsallığın ve kraliyet gücünün sembolleri olarak tasarladılar. Yüce tanrı, aynı zamanda , kuzey ekliptik kutbu etrafında dolanan Draco takımyıldızına bağlı olarak hem yin hem yang'ı bir arada barındıran "değişken" ilksel gücün , sınırsız gücün ( qi ) sembolü olan ejderha ile özdeşleştirildi ve aralarındaki kaymalar. Küçük ve Büyük Kepçe.

MÖ 6. yüzyıla gelindiğinde Tian'ın gücü ve onu yeryüzünde temsil eden semboller (şehirlerin, tapınakların, sunakların ve ritüel kazanların mimarisi ve Zhou ritüel sistemi) "yayıldı" ve Zhou eyaletlerindeki farklı hükümdarlar tarafından meşrulaştırmak için iddia edildi. ekonomik, politik ve askeri hırslar. İlahi hak artık Zhou kraliyet evinin ayrıcalıklı bir ayrıcalığı değildi, ancak Tian'ın otoritesine erişmek için gerekli olan ayrıntılı törenleri ve eski ve yeni törenleri karşılayabilen herhangi biri tarafından satın alınabilirdi.

Azalan Zhou ayin sisteminin Ayrıca, ne "vahşi" (olarak tanımlanabilir Ye Tian iradesini erişim girişimleri olarak geliştirilen) gelenekler veya geleneklerin "resmi sistemin dışında". Nüfus, artık Cennet ile iletişim kurmanın etkili bir yolu olarak algılanmayan resmi geleneğe olan inancını kaybetmişti. 九 野 ("Dokuz Tarla") ve Yijing gelenekleri gelişti. Bu meşruiyet meydan okumasıyla karşı karşıya kalan Çinli düşünürler, her biri Zhou ahlaki düzeninin yeniden inşası için kendi teorilerini öneren " Yüz Düşünce Okulu " nda ayrıldılar.

Konfüçyüs (MÖ 551-479) bu siyasi çöküş ve ruhani sorgulama döneminde ortaya çıktı. Kendini yetiştirmeye ve insanların eylemliliğine merkeziyet kazandırmaya ve kendi kendini kurmuş bireyin başkalarının kendilerini kurmalarına yardımcı olmada eğitim gücüne ( 愛人 àirén ilkesi , "başkalarını sevmek"). Zhou hükümdarlığı çöktüğünde, geleneksel değerler terk edildi ve ahlaki bir düşüşe neden oldu. Konfüçyüs, merhamet ve gelenek değerlerini topluma pekiştirme fırsatı gördü. Tian'a erişme ritüellerinin yaygın şekilde kabalaştırılmasından hayal kırıklığına uğramış, geleneksel Zhou dininin etik bir yorumunu vaaz etmeye başladı. Ona göre Tian'ın gücü içkin ve insanlık ve doğruluk, dürüstlük ve fedakarlık tarafından yönlendirilen samimi kalbe olumlu yanıt veriyor. Konfüçyüs, bu nitelikleri sosyo-politik uyumu yeniden tesis etmek için gereken temel olarak tasarladı. Pek çok çağdaş gibi, Konfüçyüs de ritüel uygulamalarını Tian'a erişmenin etkili yolları olarak gördü, ancak önemli düğümün katılımcıların ritüel eylemlere girmeden önce girdikleri meditasyon durumu olduğunu düşünüyordu . Konfüçyüs , Xia-Shang-Zhou hanedanlarından miras kalan klasik kitapları değiştirip yeniden kodladı ve İlkbahar ve Sonbahar Yıllıkları'nı yazdı .

Savaşan Devletler dönemindeki filozoflar, Konfüçyüs'ün mirası üzerine inşa edilen, hem "meydanın içinde" (devlet tarafından onaylanan ritüele odaklanmış) hem de "meydanın dışında" (devlet ritüeline uymayan) , Analekler'de derlenmiş ve klasik metafiziği formüle etmişlerdir. bu Konfüçyüsçülüğün kırbacı oldu. Üstad'a uygun olarak, zihinsel sükuneti , her bireyin kendi yaşamını ve dünyasını yönetmek için Cennet tarafından bahşedilmiş ilahi güç olan Tian ya da Bir (一 ) durumu olarak tanımladılar . Üstadın ötesine geçerek, üretimin birliğini ve kozmik kaynağa yeniden emilimi ve onu anlama ve dolayısıyla meditasyon yoluyla yeniden elde etme olasılığını teorize ettiler. Bu düşünce hattı, bundan sonraki tüm Çin bireysel ve kollektif-politik mistik teorilerini ve uygulamalarını etkileyecekti.

Organizasyon ve ayin

Kültür (Tanrısı A Tapınağı 文庙 Wenmiao olarak) Liuzhou , Guangxi , Konfüçyüs olarak tapar Wendi ( 文帝 ), "Tanrı Kültür"
Filial Blessing Tapınağı ( 孝佑宫 Xiàoyòugōng ), bir ata tapınak a soy kilisede içinde, Wenzhou , Zhejiang

2000'lerden bu yana, Çin entelektüel sınıfının Konfüçyüsçülük ile artan bir özdeşleşmesi var. 2003 yılında Konfüçyüsçü entelektüel Kang Xiaoguang dört öneride bulunduğu bir bildiri yayınladı: Konfüçyüsçü eğitim ilkokuldan liseye kadar her seviyede resmi eğitime girmelidir; devlet, Konfüçyüsçülüğü kanunla devlet dini olarak kurmalıdır; Konfüçyüsçü din, doktrinlerin, ritüellerin, organizasyonların, kiliselerin ve etkinlik alanlarının standardizasyonu ve geliştirilmesi yoluyla sıradan insanların günlük yaşamına girmelidir; Konfüçyüsçü dini sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yayılmalıdır. Bir Konfüçyüsçülüğe kurumsallaşmasının başka çağdaş savunucusu devlet kiliseye olan Jiang Qing .

2005 yılında Konfüçyüsçü Din İnceleme Merkezi kurulmuş ve devlet okullarında her düzeyde guoxue uygulanmaya başlanmıştır. Nüfus tarafından iyi karşılanan Konfüçyüsçü vaizler bile 2006'dan beri televizyonda yer alıyor. En coşkulu Yeni Konfüçyüsçüler Konfüçyüsçü Çin kültürünün benzersizliğini ve üstünlüğünü ilan ediyorlar ve Çin'de Batı'nın kültürel etkilerine karşı bazı popüler duygular yarattılar.

Bir "fikri Konfüçyüsçü Kilisesi olarak" devlet din arasında Çin'de düşüncesinde kökleri vardır Kang Youwei o zaman bir anda, Konfüçyüsçülük sosyal alaka bir yenilenme erken Yeni Konfüçyüsçü arama bir üs, de-kurumsallaşmış Qing hanedanının ve Çin imparatorluğunun çöküşüyle . Kang, ideal "Konfüçyüs Kilisesi" ni Avrupa ulusal Hristiyan kiliselerinden sonra, devlete sıkı sıkıya bağlı, Konfüçyüs'ün ibadetine ve öğretilerinin yayılmasına adanmış yerel kilise şubelerine sahip hiyerarşik ve merkezi bir kurum olarak modelledi .

Çağdaş Çin'de, Konfüçyüsçü canlanma çeşitli iç içe geçmiş yönlere doğru gelişti: Konfüçyüs okullarının veya akademilerinin çoğalması ( shuyuan 书院 ), Konfüçyüs ayinlerinin yeniden canlanması ( chuántǒng lǐyí 传统 礼仪 ) ve halk üzerinde yeni Konfüçyüsçü faaliyet biçimlerinin doğuşu. Konfüçyüsçü topluluklar ( shèqū rúxué 社区 儒学 ) gibi. Bazı bilim adamları , Konfüçyüsçülüğün yenilenmesinin bir parçası olarak, daha geniş Çin geleneksel dinindeki doğal ve ulusal tanrıların kültlerinin ve tapınaklarının yanı sıra soy kiliselerinin ve atalara ait tapınakların yeniden inşasını da değerlendiriyorlar .

Canlanma diğer formları Selâmet Ordusundan halk dini hareketler özel olarak Konfüçyüs odaklı gruplar veya Konfüçyüsçü kiliseler örneğin Yidan xuetang ( 一耽学堂 ) arasında Pekin , Mengmutang ( 孟母堂 ait) Şangay , Konfüçyüs Shenism ( 儒宗神教 Rúzōng Shénjiào ) ya da anka kiliseleri, kuruluşundan sonraki yıllar boyunca hızla yayılan kuzey Fujian'daki Konfüçyüs Kardeşliği ( 儒教 道 坛 Rújiào Dàotán ) ve Kong soyunun ata tapınakları (Konfüçyüs'ün soyundan gelenlerin soyu) şu şekilde işliyor: Konfüçyüsçü öğreten kiliseler.

Ayrıca, Kang Youwei Konfüçyüs Kilisesi'nin doğrudan mirasçılarından biri olan Hong Kong Konfüçyüs Akademisi , Konfüçyüs heykelleri, Konfüçyüs hastaneleri, tapınak restorasyonu ve diğer faaliyetlerle faaliyetlerini anakaraya doğru genişletti. 2009'da Zhou Beichen, Kang Youwei'nin Konfüçyüs Kilisesi fikrini miras alan , Shenzhen'deki Konfüçyüs Kutsal Salonu (孔圣堂 Kǒngshèngtáng ) , Qufu Şehri Konfüçyüs Kültür Federasyonu'na bağlı başka bir kurum kurdu . Bu, 2015 yılında Kutsal Konfüçyüs Kilisesi'nde (圣 会Kǒngshènghu un ) birleştirilen ülke çapında cemaatler ve sivil örgütler hareketinin ilkiydi . Kutsal Kilise'nin ilk ruhani lideri , Guizhou , Guiyang'da bir Konfüçyüs akademisi olan Yangming Konfüçyüs Evi'nin (阳明 精舍Yángmíng jīngshě ) kurucusu ve yöneticisi olan ünlü bilgin Çiang Çing'dir .

Çin halk dini tapınakları ve akrabalık atalarının tapınakları , Taoist veya popüler ritüel yerine tanrılara ibadet etmek için Konfüçyüs ritüel ustaları (lǐshēng ) tarafından yönetilen Konfüçyüs ayini ( veya 正统 zhèngtǒng , " ortopraksi " olarak adlandırılır) seçebilir. . "Konfüçyüsçü işadamları" (儒商 人rúshāngrén , aynı zamanda "rafine iş adamı"), sosyal sorumluluklarını tanıyan ve bu nedenle Konfüçyüs kültürünü işlerine uygulayan ekonomik-girişimci seçkinlerden insanları tanımlayan, yakın zamanda yeniden keşfedilen bir kavramdır.

Yönetim

子曰 : 為 政 以 德 , 譬如 北辰 , 居 其所 而 眾星 共 之。
Usta dedi ki, "
Erdemiyle hükümeti uygulayan, yerini koruyan kuzey kutbu yıldızına ve tüm yıldızlara benzetilebilir ona doğru dön. "

-  Analects 2.1 (Legge çevirisi).

Temel bir Konfüçyüsçü kavram, başkalarını yönetmek için önce kendini evrensel düzene göre yönetmesi gerektiğidir. Fiili olduğunda, kralın kişisel erdemi ( de ) krallığa yararlı bir etki yayar. Bu fikir, Büyük Öğrenim'de daha da geliştirilmiştir ve Taocu wu wei ( 无为 ; 無為 ; wú wéi ) kavramıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır : kral ne kadar az yaparsa, o kadar çok yapılır. Krallığın etrafında döndüğü "sakin merkez" olarak, kral her şeyin sorunsuz bir şekilde işlemesine izin verir ve bütünün ayrı ayrı parçalarını kurcalamak zorunda kalmaz.

Bu fikir , kralın gökyüzü, insanlar ve Dünya arasındaki dingil olduğu eski şamanik inançlarına dayanıyor olabilir . Çin imparatorları sahip Cennetin ajanları, kabul edildi Cennetin Manda . Dağlara, nehirlere ve ölü insanlara unvanlar vererek, onları güçlü olarak kabul ederek ve dolayısıyla kültlerini oluşturarak tanrısal hiyerarşiyi tanımlama gücüne sahiptirler.

Konfüçyüsçülük, ulusal otoriteye itaat etmenin önemini desteklese de, bu itaati koşulsuz olmaktan ziyade kasıtlı olarak iktidar kullanımını engelleyen mutlak ahlaki ilkelere yerleştirir. Otoriteye boyun eğme ( tsun wang ) yalnızca yöneticilerin tebalarına karşı sahip oldukları ahlaki yükümlülükler, özellikle de yardımseverlik ( jen ) bağlamında ele alındı . Konfüçyüsçülüğün ilk dönemlerinden itibaren, tiranlığa karşı devrim hakkı, Xunzi gibi en otoriter yanlısı akademisyenler de dahil olmak üzere her zaman Konfüçyüsçülük tarafından kabul edildi .

Meritokrasi

子曰 : 有 教 無 類。
Usta dedi ki: "Öğretimde, sınıflar arasında ayrım yapılmamalıdır."

-  Analects 15.39 (Legge çevirisi).

Konfüçyüs hiçbir şey icat etmediğini, ancak yalnızca eski bilgileri ilettiğini iddia etse de ( Analects 7.1), bir dizi yeni fikir üretti. Voltaire ve Herrlee G. Creel gibi birçok Avrupalı ​​ve Amerikalı hayran , kanın asaletini erdem asaletiyle değiştirmenin devrimci fikrine işaret ediyor. Aslen daha genç, miras bırakmayan , bir soyluya ait olan Jūnzǐ ( , "efendinin çocuğu"), Konfüçyüs'ün çalışmasında, İngiliz "beyefendisi" ile hemen hemen aynı anlama ve evrime sahip bir lakap haline geldi.

Niteliklerini geliştiren erdemli bir halk bir "beyefendi" olabilirken, kralın utanmaz oğlu yalnızca "küçük bir adam" dır. Farklı sınıflardan öğrencileri mürit olarak kabul etmesi, imparatorluk öncesi Çin toplumunu tanımlayan feodal yapılara karşı savaştığının açık bir göstergesidir.

Bir başka yeni fikir, meritokrasi fikri, Çin'de imparatorluk sınav sisteminin uygulanmasına yol açtı . Bu sistem, bir sınavı geçen herkesin bir devlet memuru olmasına, tüm aileye zenginlik ve onur getirecek bir pozisyona izin verdi. Çin imparatorluk sınav sistemi Sui hanedanlığında başladı . Sonraki yüzyıllar boyunca sistem büyüdü ve sonunda memur olmak isteyen hemen hemen herkes bir dizi yazılı hükümet sınavından geçerek değerini kanıtlamak zorunda kaldı. Meritokrasi uygulaması bugün hala Çin ve Doğu Asya'da mevcuttur.

Etkilemek

17. yüzyıl Avrupa'sında

Yaşam ve Konfüçyüs eserleri ile, Prospero Intorcetta 1687,

Konfüçyüs'ün eserleri, Çin'de bulunan Cizvit misyonerler aracılığıyla Avrupa dillerine çevrildi . Matteo Ricci , Konfüçyüs'ün düşünceleri üzerine en erken rapor edenlerden biriydi ve baba Prospero Intorcetta , Konfüçyüs'ün hayatı ve eserleri hakkında 1687'de Latince yazdı .

Konfüçyüsçü metinlerin tercümeleri, dönemin Avrupalı ​​düşünürlerini, özellikle de Konfüçyüs ahlak sisteminin Batı medeniyetine entegrasyonuyla ilgilenen Deistler ve Aydınlanma'nın diğer felsefi grupları arasında etkiledi .

Konfüçyüsçülük , kendi felsefesiyle benzerliği algılanması nedeniyle felsefeye ilgi duyan Alman filozof Gottfried Wilhelm Leibniz'i etkiledi . Leibniz'in felsefesinin "basit öz" ve "önceden belirlenmiş uyum" gibi bazı unsurlarının Konfüçyüsçülük ile etkileşimlerinden ödünç alındığı varsayılmaktadır. Fransız filozof Voltaire , Konfüçyüsçü rasyonalizm kavramını Hıristiyan dogmasına alternatif olarak gören Konfüçyüs'ten de etkilenmişti. Çin'in sosyopolitik hiyerarşisini Avrupa için bir model olarak tasvir ederek Konfüçyüsçü etik ve siyaseti övdü.

Konfüçyüs yalana hiç ilgi duymaz; peygamber gibi davranmadı; hiçbir ilham talep etmedi; yeni bir din öğretmedi; hiçbir hayal görmedi; altında yaşadığı imparatorun gururunu okşadı ...

İslam düşüncesi üzerine

17. yüzyılın sonlarından itibaren , Konfüçyüsçülük ile İslami düşünceyi aşılayan Çin'in Hui Müslümanları arasında Han Kitab olarak bilinen bütün bir literatür geliştirildi . Özellikle Liu Zhi'nin Tiānfāng Diǎnlǐ (天 方 典禮) gibi eserleri, İslam'ı sadece Konfüçyüsçülükle değil, aynı zamanda Taoizm ile de uyumlu hale getirmeye çalıştı ve Çin İslam kültürünün taçlandıran başarılarından biri olarak kabul edildi.

Modern zamanlarda

Modern Çin tarihindeki önemli askeri ve politik figürler, Müslüman savaş ağası Ma Fuxiang gibi Konfüçyüsçülükten etkilenmeye devam etti . Yeni Hayat Hareketi 20. yüzyılın başlarında da Konfüçyüsçülük etkilendi.

Çeşitli şekillerde Konfüçyüsçü hipotez olarak ve her şeyi kapsayan Asya Kalkınma Modelinin tartışmalı bir bileşeni olarak atıfta bulunulduğunda, siyaset bilimciler ve iktisatçılar arasında, günümüz Doğu'sunun görünüşte Konfüçyüsçü olmayan kültürlerinde büyük bir gizli rol oynadığına dair bir teori bulunmaktadır. Asya, bu kültürlere bahşettiği titiz çalışma ahlakı biçiminde. Bu bilim adamları, Konfüçyüsçülüğün bu kültürler üzerindeki etkisi olmasaydı, Doğu Asya bölgesindeki insanların çoğunun Singapur , Malezya , Hong Kong , Tayvan , Japonya , Güney Kore ve Çin bile yaptı.

Örneğin, Vietnam Savaşı'nın Vietnam üzerindeki etkisi yıkıcıydı, ancak son birkaç on yıldır Vietnam çok hızlı bir şekilde yeniden gelişiyor. Çoğu akademisyen fütürolojist bu fikrin kökeni özellik Herman Kahn 'ın 1979 ve Ötesi: Dünya Ekonomik Kalkınma .

Diğer araştırmalar, örneğin Cristobal Kay'ın Neden Doğu Asya Latin Amerika'yı Geçtiğini: Tarım Reformu, Sanayileşme ve Kalkınma , Asya'daki büyümeyi başka faktörlere, örneğin tarım reformlarının karakteri, "devlet zanaatı" ( devlet kapasitesi ) ve tarım ve sanayi arasındaki etkileşim.

Çin dövüş sanatları üzerine

Konfüçyüsçülük Çin'de resmi 'devlet dini' haline geldikten sonra, etkisi gelecek nesiller için Çin toplumundaki yaşamın her alanına ve tüm düşünce akışlarına nüfuz etti. Bu, dövüş sanatları kültürünü dışlamadı. Konfüçyüs kendi zamanında Dövüş Sanatları uygulamasını reddetmiş olsa da (Okçuluk hariç), hedeflerine ulaşmak için askeri gücü yoğun bir şekilde kullanan yöneticilere hizmet etti. Daha sonraki yüzyıllarda, Konfüçyüsçülük , özellikle Çin'deki çıplak dövüş sanatlarının daha yaygın hale geldiği ve Konfüçyüsçülükten felsefi etkileri daha kolay emmeye başladığı 19. yüzyıldan itibaren, Sun Lutang gibi birçok eğitimli dövüş sanatçısını büyük ölçüde etkiledi. Budizm ve Taoizm . Bu nedenle bazıları, Konfüçyüs'ün dövüş kültürünü küçümsemesine rağmen öğretilerinin bununla çok alakalı olduğunu iddia ediyor.

Eleştiri

Laozi'nin felsefesi ve Mozi'nin eleştirisi de dahil olmak üzere Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülüğe başından beri karşı çıkıldı veya eleştirildi ve Han Fei gibi Hukukçular erdemin insanları düzenli olmaya yönlendireceği fikrini alaya aldılar. Modern zamanlarda, muhalefet ve iftira dalgaları, Konfüçyüsçülüğün, Çin medeniyetinin ihtişamının itibarını üstlenmek yerine, şimdi başarısızlıklarından sorumlu olmak zorunda olduğunu gösterdi. Taiping isyan içinde Konfüçyüsçülük bilgeleri yanı sıra tanrılar tarif Taoizm ve Budizm şeytanlar olarak. In Yeni Kültür Hareketi , Lu Xun de geç tarafından ulaşmıştı koşulu haline Çinlileri şekillendirilmesi için Konfüçyüsçülük'ü eleştirdi Qing Hanedanı : Eleştirileri dramatik "tasvir edilir bir çılgın Günlüğü Konfüçyüs toplum yamyam olduğunu ima,". Kültür Devrimi sırasında solcular , Konfüçyüs'ü köle sahipleri sınıfının temsilcisi olarak tanımladılar.

Gelen Güney Kore , uzun eleştiri olmuştur. Bazı Güney Koreliler, Konfüçyüsçülüğün Güney Kore'nin modernleşmesine katkıda bulunmadığına inanıyor. Örneğin, Güney Koreli yazar Kim Kyong-il "Confucius Must Die For the Nation to Live" ( 공자 가 죽어야 나라 가 산다 , gongjaga jug-eoya naraga sanda ) başlıklı bir makale yazdı . Kim, evlada dindarlığın tek taraflı ve kör olduğunu ve devam ederse, hükümet Konfüçyüsçü evlatlık yükümlülüklerini ailelere zorlarken sosyal sorunların devam edeceğini söyledi.

Konfüçyüsçü düşüncede kadınlar

Konfüçyüsçülük " Han hanedanlığından itibaren Çin'deki ana akım toplumsal cinsiyet söylemini büyük ölçüde tanımladı ." Üç İtaat ve Dört Erdem'de öngörülen cinsiyet rolleri ailenin ve dolayısıyla toplumsal istikrarın temel taşı haline geldi. Konfüçyüsçüler Han döneminden başlayarak, erdemli bir kadının ailesindeki erkekleri takip etmesi gerektiğini öğretmeye başladılar: Evlenmeden önce baba, evlendikten sonra kocası ve dul kalan oğulları. Daha sonraki hanedanlarda, iffet erdemine daha fazla vurgu yapıldı. Song hanedanı Konfüçyüsçü Cheng Yi şöyle dedi: "Açlıktan ölmek küçük bir mesele, ama kişinin iffetini kaybetmek büyük bir mesele." İffetli dullar Ming ve Qing dönemlerinde saygı gördü ve anıldı . Bu " bekâret kültü " bu nedenle birçok dul kadını yeniden evlenmeye toplumsal bir damga vurarak yoksulluğa ve yalnızlığa mahkum etti.

Yıllarca, birçok modern bilim insanı Konfüçyüsçülüğü, tarihsel olarak Çinli kadınlara zarar veren cinsiyetçi, ataerkil bir ideoloji olarak gördü. Song hanedanlığı döneminde neo-Konfüçyüsçülüğün yükselişinin kadınların statüsünün düşmesine yol açtığı bazı Çinli ve Batılı yazarlar tarafından da ileri sürülmüştür. Bazı eleştirmenler ayrıca Song neo-Konfüçyüsçü bilim adamı Zhu Xi'yi kadınların aşağılıklarına ve erkeklerin ve kadınların kesinlikle ayrı tutulması gerektiğine inandığı için suçlarken, Sima Guang da kadınların içeride kalması ve meselelerle ilgilenmemesi gerektiğine inanıyordu. dış dünyadaki erkekler. Son olarak, akademisyenler, Analects gibi Konfüçyüsçü metinlerde kadınlara yönelik tutumları tartıştılar . Çok tartışılan bir pasajda, kadınlar xiaoren ( 小人 , kelimenin tam anlamıyla "küçük insanlar", düşük statülü veya düşük ahlaki insanlar anlamına gelir) ile gruplandırılır ve yetiştirilmesi veya uğraşılması zor olarak tanımlanır. Pek çok geleneksel yorumcu ve modern bilim adamı, pasajın kesin anlamı ve Konfüçyüs'ün tüm kadınlardan mı yoksa sadece belirli kadın gruplarından mı bahsettiği konusunda tartıştı.

Ancak daha ileri analizler, Konfüçyüsçü toplumda kadınların yerinin daha karmaşık olabileceğini öne sürüyor. Han hanedanı döneminde, etkili Konfüçyüsçü kadınlar için Dersler ( Nüjie ) metni , Ban Zhao (45–114 CE) tarafından kızlarına nasıl düzgün Konfüçyüsçü eşler ve anneler olacaklarını, yani sessiz, sert olmayı öğretmek için yazılmıştır. çalışıyor ve uyumlu. Yin-yang teorisine göre kadın ve erkek rollerinin tamamlayıcılığını ve eşit önemini vurgular, ancak erkeğin egemenliğini açıkça kabul eder. Ancak eğitim ve edebi gücü kadınlar için önemli olduğu kadar sunuyor. Daha sonraki hanedanlarda, bir dizi kadın düşüncede bağımsız olmak için Konfüçyüsçü eğitim onayından yararlandı.

Joseph A. Adler, "Neo-Konfüçyüsçü yazıların, geçerli sosyal uygulamaları ya da akademisyenlerin gerçek kadınlarla ilgili kendi tutum ve uygulamalarını yansıtması gerekmediğini" belirtiyor. Matthew Sommers ayrıca, Qing hanedanı hükümetinin "iffet kültünü" uygulamaya koymanın ütopik doğasını fark etmeye başladığını ve dul kadının yeniden evlenmesi gibi uygulamaların ayakta kalmasına izin vermeye başladığını belirtti. Dahası, Chunqiu Fanlu 春秋 繁 露 gibi bazı Konfüçyüsçü metinler, bir karı ve koca arasında daha eşit bir ilişki olduğunu öne süren bölümlere sahiptir. Daha yakın zamanlarda, bazı akademisyenler de bir "Konfüçyüsçü feminizm" inşa etmenin uygulanabilirliğini tartışmaya başladılar.

Çin ayinleri üzerine Katolik tartışması

Avrupalılar Konfüçyüsçülükle ilk karşılaştığından beri, Konfüçyüsçülüğün nasıl sınıflandırılması gerektiği tartışmaya konu oldu. 16. ve 17. yüzyıllarda, Çin'e ilk Avrupalı ​​gelenler olan Hristiyan Cizvitler , Konfüçyüsçülüğü bir din değil, ahlaki bir sistem ve Hıristiyanlıkla uyumlu bir sistem olarak görüyorlardı. Matteo Ricci de dahil olmak üzere Cizvitler, Çin ritüellerini Katolikliğin ruhani ritüellerinin yanında var olabilecek "sivil ritüeller" olarak gördüler.

18. yüzyılın başlarında, bu ilk tasvir Dominikanlar ve Fransiskenler tarafından reddedildi ve Doğu Asya'daki Katolikler arasında "Ayinler Tartışması" olarak bilinen bir tartışma yarattı . Dominikanlar ve Fransiskenler, Çin atalarının ibadetinin Hıristiyanlığın ilkelerine aykırı bir putperestlik biçimi olduğunu savundular . Bu görüş, Çin ritüellerinin yasaklanmasını emreden Papa XIV.Benedict tarafından güçlendirildi , ancak bu yasak 1939'da Papa XII .

Bazı eleştirmenler, Konfüçyüsçülüğü , doğaüstü ya da zamansal düzlemden ayrı var olan kişisel bir tanrıya inancına dayanmadığı için kesinlikle panteist ve tanrısal olmayan olarak görüyorlar . Konfüçyüs'ün Tiān 天 ve dünyayı yöneten ilahi takdir hakkındaki görüşleri yukarıda (bu sayfada) ve örneğin Analekler 6:26, 7:22 ve 9:12'de bulunabilir. Maneviyat konusunda, Konfüçyüs öğrencilerinden biri olan Chi Lu'ya şöyle dedi: "Henüz erkeklere hizmet edemezsiniz, ruhlara nasıl hizmet edebilirsiniz?" Gibi nitelikler arasında atalara tapınma , ayin ve kurban sosyal uyum için gerekli Konfüçyüs savunduğu edildi; bu nitelikler geleneksel Çin halk dinine kadar izlenebilir .

Bilim adamları, sınıflandırmanın nihayetinde dinin nasıl tanımlandığına bağlı olduğunu kabul ederler. Konfüçyüsçülük, dinin daha katı tanımlarını kullanarak ahlaki bir bilim veya felsefe olarak tanımlanmıştır. Ancak Frederick Streng'in dini "nihai dönüşüm aracı" olarak nitelendirmesi gibi daha geniş bir tanım kullanıldığında, Konfüçyüsçülük "dini niteliklere sahip sosyopolitik bir doktrin" olarak tanımlanabilir. İkinci tanımla Konfüçyüsçülük, teistik olmasa bile, "tam teşekküllü dinlerin bazı temel psiko-sosyal işlevlerini yerine getirmesi" anlamında dinidir.

Ayrıca bakınız

Notlar

Alıntılar

Kaynakça

Nesne

Confucius'a atfedilen metinlerin çevirileri

Analizler ( Lun Yu )

 • Confucian Analects (1893) Çeviri: James Legge.
 • The Analects of Confucius (1915; rpr. NY: Paragon, 1968). William Edward Soothill tarafından çevrildi .
 • The Analects of Confucius: A Philosophical Translation (New York: Ballantine, 1998). Roger T. Ames, Henry Rosemont tarafından çevrildi.
 • Orijinal Analizler: Konfüçyüs ve Haleflerinin Sözleri (New York: Columbia University Press, 1998). E. Bruce Brooks, A. Taeko Brooks tarafından çevrilmiştir.
 • The Analects of Confucius (New York: WW Norton, 1997). Çeviren: Simon Leys
 • Analizler: Geleneksel Yorumlardan Seçmelerle (Indianapolis: Hackett Publishing, 2003). Edward Slingerland tarafından çevrildi.

Dış bağlantılar

Kurumsal